Adriaan Alberga

(1887-1952)

Adriaan Cornelis Jasper Marius Alberga (Paramaribo, 14 februari 18874 december 1952) was een Surinaams jurist en politicus.

Alberga was een griffie-ambtenaar die in Suriname met succes studeerde voor praktizijn (advocaat). In december 1910 werd hij 2e klerk bureau van politie die de griffier bij de instructie van strafzaken kon vervangen. Later werd hij griffier van het Kanton Paramaribo. In de zomer van 1921 werd hij, toen D. Coutinho voor verlof naar Nederland ging, aangewezen tot landspraktizijn en plaatsvervangend kantonrechter te Paramaribo. In juli 1926 werd Adriaan Alberga districts-commandant van Marowijne en in februari 1929 vestigde hij zich als praktizijn in Paramaribo.

Andere functies die Alberga in de loop der tijd vervulde waren:

Na de Statenverkiezingen van maart 1951 werd Alberga landsminister van Justitie en Politie en van Financiën. Toen Jan Buiskool ontslag nam kreeg Alberga op 6 september 1952 ook de post Algemene Zaken erbij waarmee hij dus premier van Suriname werd.

Het kabinet zag er toen als volgt uit:

Ministerie Minister
Algemene Zaken A.C.J.M. Alberga
(tevens premier)
Binnenlandse Zaken A. Currie
Economische Zaken J.C. Curiël
Financiën S.D. Emanuels
Justitie en Politie E.M.L. Ensberg
Landbouw, Veeteelt en Visserij F.A. Langguth Oliviera
Onderwijs en Volksontwikkeling W.E. Juglall
Openbare Werken en Verkeer A.L.R. Smit
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Immigratie G.B. Kletter

Nog geen drie maanden later overleed hij plotseling op 65-jarige leeftijd.

Voorganger:
J.C. de Miranda
Landsminister van Justitie en Politie
1951 - 1952
Opvolger:
E.M.L. Ensberg
Voorganger:
A. Currie
Landsminister van Financiën
1951 - 1952?
Opvolger:
J.A.E. Buiskool
Voorganger:
J.A.E. Buiskool
Premier van Suriname
1952
Opvolger:
A. Currie