Administratieve detentie

Administratieve detentie of administratieve aanhouding is het arresteren en vasthouden van personen door de staat zonder proces, meestal uit veiligheidsoverwegingen of incasso-overwegingen. Volgens Amnesty International is administratieve detentie de "gevangenhouding zonder tussenkomst van een rechter, op grond van een beschikking door de politie of een overheidsinstelling. Administratieve detentie komt in het Westen bijna uitsluitend voor als korte perioden van voorarrest."[1] Een groot aantal landen, zowel democratische als niet-democratische, zoeken hun toevlucht in administratieve detentie als middel om terrorisme te bestrijden, illegale immigratie te controleren, of een heersend regime te beschermen.

In tegenstelling tot strafrechtelijke opsluiting (gevangenhouding), toegekend na een veroordeling na een proces, is administratieve detentie een toekomstgericht mechanisme. Terwijl strafrechtelijke zaken retrospectief zijn — het trachten vast te stellen of een gedaagde een strafdaad in het verleden heeft begaan — is de redenering achter administratieve detentie dat de verdachte waarschijnlijk een bedreiging vormt in de toekomst. Het is bedoeld om preventief van aard te zijn, anders dan bestraffend. Deze praktijk wordt bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties als een inbreuk op burgerlijke en politieke rechten.