Actualiteit

karakteristiek van b.v. een krant

Actualiteit is het tijdig melden en doorzenden van nieuws door publicatie via kranten, televisie, radio en internet. Het tijdsinterval tussen gebeurtenis en de overbrenging en publicatie van deze gebeurtenis bepaalt de actualiteit.

Actualiteit is een van de kenmerken van dagbladen en andere gedrukte media. Andere kenmerken zijn publiciteit, universaliteit, periodiciteit, mechanische vermenigvuldiging, continuïteit, commercialiteit en affiniteit met de inhoud.[1]

De woorden "actualiteit" en "actueel" stammen uit de 18e eeuw, maar kregen hun huidige lading pas met de ontwikkeling van de pers. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen 'latente' actualiteit (bij voorzienbare probleemvelden zoals klimaatverandering) en 'brandende' (manifeste) actualiteit (actuele of naderende gebeurtenissen zoals verkiezingen of rampen). Het redactiewerk wordt bepaald door het publiceren van zo actueel mogelijk nieuws om zo tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van lezers en andere nieuwsgebruikers. Daarbij heeft met name de introductie van het internet geleid tot een ware revolutie, waarbij de strijd om als eerste de actualiteit te brengen door online media is gewonnen ten koste van de gedrukte media, die daardoor ook zelf gedwongen was het internet op te gaan. De actualiteit speelt ook een toenemende rol binnen vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften waar het een ware sport is om onderzoeksresultaten zo snel mogelijk te publiceren. In minder frequent verschijnende tijdschriften en weekbladen kan de actualiteit een rol spelen als onderwerp van documentatie en verklaring van gebeurtenissen binnen een periode. Hierbij wordt vaker ingegaan op de achtergronden en de grotere thema's die eromheen kunnen spelen.