Absolute continuïteit

In de wiskundige analyse wordt de term absolute continuïteit zowel voor functies als voor maten gebruikt. Beide begrippen zijn nauw met elkaar verwant in de context van de lebesgue-maat op de reële getallen . Voor functies is absolute continuïteit een aanscherping van uniforme continuïteit. Een absoluut continue functie is nog "gladder" dan een uniform continue, zozeer zelfs dat de functie bijna overal differentieerbaar is.

Absoluut continue functie bewerken

Een reëelwaardige functie  , gedefinieerd op een reëel interval  , heet absoluut continu als voor elke   er een   bestaat, zodanig dat voor elke rij paarsgewijs disjuncte intervallen   gelegen binnen   die voldoet aan

 

geldt:

 

De definitie is gelijkwaardig met:

1.

  is bijna overal differentieerbaar en de afgeleide is lebesgue-integreerbaar, en voor alle   geldt:

 

en met

2.

er is een lebesgue-integreerbare functie   zodat voor alle   geldt:

 

In dat geval is bijna overal  

Eigenschappen bewerken

Elke absoluut continue functie is ook uniform continu en daarom tevens continu. Elke lipschitz-continue functie is absoluut continu.

Absoluut continue maat bewerken

Zij   een meetbare ruimte, en   en   twee maten op die ruimte. Dan heet   absoluut continu ten opzichte van  , genoteerd  , als elke nulverzameling voor   ook een nulverzameling is voor  , dus als voor elke  

 

Voorbeelden bewerken

Zij   een niet-negatieve lebesgue-integreerbare functie. De [maat  , gedefinieerd door het voorschrift

 

is absoluut continu ten opzichte van de lebesgue-maat.

De Dirac-maat  , die aan lebesgue-meetbare verzamelingen de waarde 1 of 0 toekent naargelang de verzameling het getal 0 bevat of niet, is niet absoluut continu ten opzichte van de lebesgue-maat.

De cantorfunctie is overal continu, maar niet absoluut continu.

De functie   gedefinieerd door

 

is continu, maar niet absoluut continu.

Verband tussen de twee begrippen bewerken

Een maat   op de reële getallen is absoluut continu ten opzichte van de lebesgue-maat dan en slechts dan als haar verdelingsfunctie

 

een absoluut continue functie is.

Stelling van Radon-Nikodym bewerken

Als   en   eindige maten zijn op een meetbare ruimte  , en  , dan bestaat er een  -integreerbare reële functie   op   met de eigenschap dat voor elke   geldt:

 

In de kansrekening wordt deze stelling als volgt geïnterpreteerd: als de kansmaat van een stochastische variabele absoluut continu is ten opzichte van de lebesgue-maat, heeft de variabele een kansdichtheid en wordt een continue stochastische variabele genoemd.

Als   niet absoluut continu is ten opzichte van  , dan kan ze op unieke wijze gesplitst worden in een absoluut continu en een singulier gedeelte, zie wederzijds singuliere maten.