Abjad

schriftsysteem waarin elk symbool staat voor een medeklinker
Voor het cijfersysteem, zie Abjadcijfers.

Een abjad is een soort schriftsysteem waarin elk symbool staat voor een medeklinker; de lezer moet de passende klinker geven.

De eerste vijf letters van het Fenicisch abjad-schrift. Van rechts naar links: A (beschouwd als een glottale medeklinker), B, G, D en H.

Het is een term die door Peter Daniels wordt gebruikt om te verwijzen naar de familie van de zogenaamde West-semitische schriften. "Abjad" staat voor de eerste vier medeklinkers van de semitische talen (aleph, beth, gamel, daleth). [bron?]