Abas (koning van Argos)

koning van Argos

Abas (Oudgrieks: Ἄβας) was in de Griekse mythologie koning van het Griekse Argos op de Peloponnesos, zoon van Lygkeus en Hypermnestra, de enige Danaide die haar man niet doodde. Hij zou het eiland Euboea hebben veroverd, dat vandaar ook Abantias werd genoemd. De aanblik van het schild van Abas bracht een oproerig volk tot bedaren. Zijn nakomelingen worden Abantiades genoemd.

Abas
Ἄβας
12e koning van Argos
Periode Griekse oudheid
Vader Lygkeus
Moeder Hypermnestra
Dynastie Abantiades
Kinderen Abantiades
Bron: Griekse mythologie

Stamboom

bewerken
 
 
 
 
Gaea
 
Uranus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kronos
 
Rheia
 
 
 
 
Oceanus
 
Tethys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inachus
 
Melia
 
Nilus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeus
 
 
 
 
Io
 
Phoroneus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epaphus
 
Memphis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poseidon
 
Libya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belos
 
 
 
 
 
Anchinoë
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aigyptos
 
Danaos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lynceus
 
Hypermnestra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asteria
 
 
 
Abas
 
 
 
Okaleia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idmon
 
Akrisios
 
Eurydice
 
Proiton
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danaë
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perseus

Verder lezen

bewerken