Aangrijpingspunt

punt waar op een lichaam volgens natuurkundige berekening een kracht werkt

Het aangrijpingspunt van een kracht of resultante van krachten is het punt waarop de kracht of resultante zijn werking uitoefent.

Als de aangrijpingspunten van verschillende krachten die aangrijpen op hetzelfde voorwerp niet samenvallen, kan een koppel ontstaan.

Het meetkundige begrip vectorbundel levert een precies model voor vectoren met een aangrijpingspunt.

Zie ook

bewerken