Aanduiding

De Nederlandse Kieswet stelt regels voor de aanduiding van een politieke groepering op een kandidatenlijst voor verkiezingen.

Op ieder moment kan een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid een aanduiding laten registreren bij het centraal stembureau voor de betreffende verkiezing (bijvoorbeeld de Kiesraad bij landelijke verkiezingen). Om met die aanduiding mee te kunnen doen aan de eerstvolgende verkiezingen, moet de aanvraag 43 dagen voor de kandidaatstelling worden ingediend. Partijen die geen aanduiding registreren of personen die zich individueel verkiesbaar stellen, kunnen alleen deelnemen met een zogenoemde blanco lijst. Een dergelijke lijst krijgt alleen een nummer.

Een registratie van een aanduiding werkt in veel gevallen door naar beneden. Zo kan een partijnaam die geregistreerd wordt voor de Tweede Kamerverkiezingen, ook gebruikt worden bij deelname aan de verkiezingen van de Provinciale Staten, gemeenteraad en eilandsraad.

De aanduiding mag niet meer dan 35 tekens bevatten. Namen die misleidend zijn of die (grotendeels) overeenkomen met namen van al bestaande partijen worden geweigerd.

Voor het laten registreren van een aanduiding dient in de meeste gevallen een waarborgsom te worden betaald. Als de partij bij de eerstvolgende verkiezingen geen geldige kandidatenlijst inlevert, zal het centraal stembureau de waarborgsom niet teruggeven en wordt de aanduiding uit het register geschrapt.

Geregistreerde aanduidingen van landelijk vertegenwoordigde partijenBewerken

In veel gevallen wijkt de geregistreerde aanduiding af van de naam van de vereniging in het handelsregister.

Geregistreerde aanduiding bij de Kiesraad Naam in het handelsregister
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Partij van de Arbeid
PVV (Partij voor de Vrijheid) Partij voor de Vrijheid
CDA Christen Democratisch Appel
SP (Socialistische Partij) Socialistische Partij
Democraten 66 (D66) Politieke Partij Democraten 66
GROENLINKS GroenLinks
ChristenUnie ChristenUnie
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Staatkundig Gereformeerde Partij
Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren
Onafhankelijke Senaatsfractie Onafhankelijke Senaats Fractie (Osf)
50PLUS Onafhankelijke Ouderen en Kinderen Unie (OOKU) 50PLUS

Zie ookBewerken