Onder aandammen wordt verstaan:

  • Het opwerpen van aarde tegen een oever om aldus tot landaanwinning te komen.
  • Het ophogen van drassig land door er aarde op te werpen zodanig dat het maaiveld boven de grondwaterspiegel uitkomt.

Zie ook bewerken