ABC-gemeenten

De ABC-gemeenten of voluit Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten is een samenwerkingsorganisatie voor vrije baptisten- en evangelische gemeenten in Nederland. De Alliantie telt 63 gemeenten.

De Alliantie ontstond in 2006 uit een fusie van de Broederschap van Baptistengemeenten in Nederland (BBN) en de CAMA-gemeenten. De Alliantie bepaalt niet het (geloofs)beleid in de aangesloten gemeenten; Het is slechts een samenwerkingsorganisatie en in die zin niet te vergelijken met een synode zoals bijvoorbeeld de gereformeerde kerkgenootschappen die kennen.

DoelBewerken

Het genootschap stelt zich het brengen van en verbreiden van het evangelie van Jezus Christus als doel door middel van:

  • Het faciliterend ondersteunen van deelnemende gemeenten in het realiseren van hun doelstelling.
  • Het bevorderen van de onderlinge samenwerking, steun en bemoediging van de aangesloten gemeenten.
  • Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de aangesloten gemeenten.
  • Gemeenten te stichten en hen behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak.[1]