Hoofdmenu openen

Het derde millennium v.Chr. loopt vanaf 3000 tot 2001 v.Chr.

Overzicht van gebeurtenissen en ontwikkelingenBewerken

De bronstijd kan naar schatting tussen 3000 v.Chr. en 2500 v.Chr. worden gesitueerd. Het voorgaande millennium heeft de opkomst gezien van geavanceerde, verstedelijkte beschavingen, nieuwe bronzen metallurgie die de productiviteit van de landbouw uitbreidt, en hoogontwikkelde manieren van communicatie in de vorm van het schrift. In het 3e millennium v.Chr. wordt de groei van deze rijkdommen, zowel de intellectuele als de fysieke, een bron van onenigheid op politiek niveau, en heersers willen meer rijkdom en macht vergaren. Hiermee samen hangen de eerste verschijningen van mega-architectuur, imperialisme, georganiseerd absolutisme en interne revoluties.

Op het Indisch subcontinent en daarbuiten bloeit de Induscultuur. Behalve de strakke planning kenmerkt deze zich door het vrijwel afwezig zijn van sporen die op een heersende elite duiden; de handel met het westen van Azië door scheepvaart; en het mysterieuze Harappaschrift dat vooralsnog niet ontcijferd is.

De beschavingen van Sumer en Akkad in Mesopotamië worden een verzameling van vluchtige stadstaten waarin oorlogvoering normaal is. Ononderbroken conflicten verminderen het aantal beschikbare middelen, energie en bevolkingen. In dit millennium volgen grotere rijken de laatstgenoemden op en veroveraars groeien in gestalte totdat de grote Sargon van Akkad zijn rijk uitspant over heel Mesopotamië en daarbuiten. Het zou niet overtroffen worden in grootte tot de Assyrische tijden 1500 jaar later.

Vanaf circa 2600 v.Chr. wordt in China zijde gesponnen en tot stoffen geweven.

In het Oude Rijk van Egypte worden piramides gebouwd. Die zullen duizenden jaren de hoogste en grootste door mensen gebouwde constructies blijven. Ook in Egypte beginnen farao's zich voor te doen als levende goden, gemaakt van een andere stof dan gewone mensen. Zelfs in Europa, dat in deze tijdsperiode nog steeds grotendeels neolithisch is, worden reusachtige megalieten gebouwd. In het Nabije Oosten worden tijdens dit millennium grenzen overtroffen door architecten en heersers.

Tegen het einde van het millennium wordt Egypte het podium van de eerste geregistreerde populaire revolutie in de geschiedenis. Na lange oorlogen erkennen de Sumeriërs de voordelen van een stabiele eenmaking op vlak van nationale regering en werd een relatief vreedzame, goedgeorganiseerde, complex technocratische staat gevormd, die de Derde dynastie van Ur wordt genoemd. Deze dynastie wordt later betrokken bij een golf van nomadische indringers bekend als de Amorieten, die een grote rol zullen spelen in de regio tijdens de volgende eeuwen.

In Europa is gerst de eerst gekweekte graansoort. Archeologische vondsten bij de resten van Zwitserse paalwoningen tonen aan dat de cultuur van gerst uit 3000-2000 v.Chr. stamt.

KlimaatveranderingenBewerken

Belangrijke personenBewerken