Hoofdmenu openen

3-methyl-2-butanon

chemische verbinding

3-methyl-2-butanon is een zeer ontvlambare organische verbinding met als brutoformule C5H10O. De stof komt voor als een kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur, die matig oplosbaar is in water. De verbinding kent 2 structuurisomeren: 2-pentanon en 3-pentanon.

3-methyl-2-butanon
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 3-methyl-2-butanon
Structuurformule van 3-methyl-2-butanon
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C5H10O
IUPAC-naam 3-methylbutaan-2-on
Andere namen isopropylmethylketon, methylbutanon, 2-acetylpropaan, methylisopropylketon
Molmassa 86,1323 g/mol
SMILES
CC(C)C(=O)C
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
CAS-nummer 563-80-4
EG-nummer 209-264-3
PubChem 11251
Beschrijving Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H225 - H319
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P305+P351+P338
Opslag Gescheiden van ontvlambare stoffen en sterk oxiderende stoffen. Brandveilig en goed gesloten bewaren.
EG-Index-nummer 606-007-00-0
VN-nummer 2397
ADR-klasse Gevarenklasse 3
MAC-waarde 200 ppm
70 mg/m³
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,803 - 0,805 g/cm³
Smeltpunt −92 °C
Kookpunt 93-95 °C
Vlampunt −1 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 475 °C
Dampdruk (bij 20 °C) 5500 Pa
Oplosbaarheid in water (bij 20 °C) 6 g/l
Goed oplosbaar in alcohol, di-ethylether
Matig oplosbaar in water
Brekingsindex 1,3880 (589 nm, 20 °C)
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

3-methyl-2-butanon wordt voornamelijk gebruikt als organisch oplosmiddel en in organische syntheses.

Toxicologie en veiligheidBewerken

De stof ontleedt bij verhitting, met vorming van irriterende dampen. Ze reageert hevig met oxidatoren.

De stof is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. De stof kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel, met als gevolg algemene verdoving en zwakte.

Externe linksBewerken