Hoofdmenu openen

De jaren 1750-1759 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 18e eeuw.

Benjamin Franklin ontdekt in 1752 de bliksemafleider bij het oplaten van een vlieger

Belangrijke gebeurtenissenBewerken

Europa
 • In een poging om het aan Pruisen verloren Silezië terug te veroveren sluit Oostenrijk onder leiding van een diplomatiek genie, minister van buitenlandse zaken Von Kaunitz, in 1756 een bondgenootschap met Frankrijk, dat voorheen geallieerd was met Pruisen. Pruisen op zijn beurt krijgt het Britse Koninkrijk, en daarmee de traditionele Engelse vijand van Frankrijk aan zijn kant. Met deze "omkering van bondgenootschappen" gaat Europa de Zevenjarige Oorlog in.
 • In Engeland wordt de door Philip Yorke, de eerste Graaf van Harwicke, voorgestelde Marriage Act in 1753 aangenomen. Deze wet stelt dat wanneer niet beide huwelijkspartners minstens 21 jaar oud zijn, de ouders toestemming voor het huwelijk moeten geven. De wet maakt een einde aan de fleethuwelijken. De wet geldt niet in Schotland, en de schaakhuwelijken verplaatsen zich nu naar Gretna Green, de eerste pleisterplaats van de postkoets tussen Londen en Edinburg.
 • Groot-Brittannië bloeit onder de Whig-regeringen van Henry Pelham en zijn broer Thomas. Tussen 1750 en 1770 vertienvoudigt de welvaart.
 • In 1758 raakt koning Jozef I van Portugal gewond bij een moordaanslag. De Tavora-familie en de graaf van Aveiro worden na een kort proces geëxecuteerd. De Jezuïeten worden het land uitgezet en hun bezittingen verbeurd verklaard. Eerste minister Sebastião de Melo vervolgt elke vermeende betrokkene, zelfs vrouwen en kinderen.
Amerika
 • In deze jaren bereikt de rivaliteit tussen Engeland en Frankrijk over koloniale aspiraties in Noord-Amerika langzaam een hoogtepunt. Korte tijd hierna breekt de Franse en Indiaanse oorlog uit. De oorlog verloopt in de eerste jaren rampzalig voor de Britten omdat deze niet zijn ingesteld op een oorlog in de Noord-Amerikaanse wouden en omdat ze over te weinig goed geoefende troepen beschikken.
 • In 1758 verschijnt er een andere Britse generaal ten tonele, de jonge officier James Wolfe. Vastbesloten om de Fransen definitief te verdrijven begint hij een agressieve campagne. In 1758 is hij betrokken bij de verovering van de vestingstad Louisbourg. Uiteindelijk weet hij het Franse leger in 1759 definitief te verslaan in de Slag om Quebec. In 1760 geven de Fransen zich over.
Nederlanden
Wetenschap
 • 1753 - Species plantarum van Carl Linnaeus verschijnt op 1 mei, het eerste werk waarin consequent voor alle soorten een binominale naam wordt gebruikt. Later zijn het werk en de datum vastgelegd als het beginpunt van de moderne botanische nomenclatuur.
 • 1758 - De 10e editie van Systema naturae van Linnaeus verschijnt (bij afspraak op 1 januari), waarin nu voor het eerst ook voor alle dieren consequent binominale namen worden gebruikt. Later is dit werk vastgelegd als het officiële beginpunt van de moderne zoölogische nomenclatuur.
 • De Franse koopman-econoom Vincent de Gournay formuleert zijn devies voor de overheid inzake de economie: "laissez faire laissez passer".
 • De variatierekening wordt ontwikkeld door Euler en Lagrange.
Nederlands-Indië
Azië
 • Prins Alamgir II wordt in 1754 op de troon van Delhi gezet door de vizier Ghaziuddin Imad ul-Mulk, nadat deze de vorige padishah (Ahmad Shah Bahadur) heeft laten vermoorden. Achter de schermen blijft Imad-ul-Mulk, die een bondgenoot is van de Maratha's, de werkelijke machthebber. Als de Afghaanse veldheer Ahmed Shah Durrani in 1757 Delhi inneemt, komt aan die situatie een einde. Durrani laat zijn bevelhebber Najib Khan, die de leiding heeft over 40.000 Rohillahuurlingen achter om de stad te besturen. De Mogolkeizer blijft een gevangene in zijn eigen paleis. Alamgir II zoekt toenadering tot de Afghanen, maar als dezen nog in hetzelfde jaar weer worden verdreven door de Maratha's wordt hij door Imad-ul-Mulk vermoord.