Hoofdmenu openen

De jaren 1410-1419 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 15e eeuw.

Belangrijke gebeurtenissenBewerken

Godsdienst
  • Het Concilie van Pisa (1409) heeft de pausen van Rome en Avignon afgezet en een nieuwe gekozen, die domicilie kiest in Bologna. Zodoende vangt een periode aan met drie pausen.
  • Van 1414 tot 1418 wordt in de stad Konstanz het concilie van de Rooms-Katholieke Kerk gehouden, bijeengeroepen door Sigismund, de Rooms koning. In de kleine stad komen zo’n 20.000 vreemdelingen bijeen: toekomstige keizer, drie rivaliserende pausen, 330 kardinalen en waardigheidsbekleders, 900 koninklijke en stedelijke afgezanten, honderden geleerden, allen met gevolg.
  • De Boheemse prediker Johannes Hus komt met een vrijgeleide naar het concilie, maar als hij weigert zijn eigen werk te verwerpen, wordt hij levend verbrand. Het concilie oordeelt dat alle werken van de Schotse prediker John Wyclif moeten worden vernietigd en dat zijn stoffelijke resten moeten worden opgegraven en verbrand.
  • Uiteindelijk worden in 1417 de drie pausen weer afgezet, en wordt Paus Martinus V gekozen.
Europa
  • Vanaf 1410 wordt Bernard VII van Armagnac de leider van de tegenstanders van de hertog van Bourgondië in de strijd tussen de Armagnacs en de Bourguignons. Hij is het hoofd van de regering van de Dauphin totdat de Bourgondiërs deze in 1418 omverwerpen. Bernard VII komt om gedurende de opstand op 12 juni 1418 waarin Parijs in handen van de Bourgondiërs valt.
  • Koning Hendrik IV van Engeland wordt in 1410 opzijgeschoven door zijn baronnen. In naam blijft hij koning tot zijn dood in 1413, maar zijn zoon Henry regeert alvast, en de broer van de koning Henry kardinaal Beaufort, aartsbisschop van Winchester, is kanselier.
  • In 1415 valt Hendrik V Normandië binnen, en in de Slag bij Azincourt brengt hij de Fransen een nederlaag toe. In 1420 sluit hij het Verdrag van Troyes met koningin Isabeau van Frankrijk.
 
St. Catharijnekerk
Brielle
Nederlanden
kunst