11e sessie van de Commissie voor het Werelderfgoed

De 11e sessie van de Commissie voor het Werelderfgoed van UNESCO vond van 7 december tot 11 december 1987 plaats in Parijs in Frankrijk. Op de tafel lagen 61 dossiers. Er werden hiervan 41 nieuwe omschrijvingen aan de werelderfgoedlijst toegevoegd. Hiervan waren 32 dossiers met betrekking tot cultureel erfgoed, 1 met betrekking tot gemengd erfgoed en 8 met betrekking tot natuursites. Op de rode lijst werden geen locaties toegevoegd. Het totale aantal inschrijvingen komt hiermee op 287 (211 cultureel erfgoed, 11 gemengde omschrijvingen en 65 natuurlijk erfgoed).[1]

Wijzigingen in 1987Edit

In 1987 zijn de volgende locaties toegevoegd:

Cultureel erfgoedEdit

Gemengd erfgoedEdit

NatuurerfgoedEdit

UitbreidingEdit

In 1987 werd een locatie uitgebreid, met name:


Verwijderd van de rode lijstEdit

In 1987 zijn geen locaties verwijderd van de rode lijst.

Toegevoegd aan de rode lijstEdit

In 1987 zijn geen locaties toegevoegd aan de rode lijst.