Propaan-1-ol

chemische verbinding
(Doorverwezen vanaf 1-propanol)

Propaan-1-ol is een primair alcohol dat voornamelijk gebruikt wordt als oplosmiddel in de organische chemie en als schoonmaakmiddel. Het is een ontvlambare en corrosieve kleurloze vloeistof.

propaan-1-ol
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van propaan-1-ol
Algemeen
Molecuulformule C3H7OH
IUPAC-naam propaan-1-ol
Andere namen propaan-n-ol, propylalcohol, n-propylalcohol
Molmassa 60,09 g/mol
SMILES
CCCO
CAS-nummer 71-23-8
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarCorrosiefSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H225 - H318 - H336
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P261 - P280 - P305+P351+P338
EG-Index-nummer 200-746-9
Fysische eigenschappen
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,8034 g/cm³
Smeltpunt −126,5 °C
Kookpunt 97,1 °C
Vlampunt 15 °C
Goed oplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Door aanwezigheid van de polaire hydroxylgroep is propaan-1-ol goed oplosbaar in water, omdat er waterstofbruggen kunnen gevormd worden. Het is een isomeer van propaan-2-ol.

Externe linksBewerken