1-noneen

chemische verbinding

Noneen is een alkeen met formule C9H18. Het is een heldere, kleurloze vloeistof, die drijft op water en ruikt naar benzine. Er bestaan veel isomeren van noneen, al naargelang de plaats van de dubbele binding C=C en de vertakkingen van de molecule. Industrieel het meest van belang zijn de trimeren van propeen, die een mengsel vormen dat dient voor alkylatie van fenol om nonylfenol te produceren voor detergenten.

1-noneen
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 1-noneen
Algemeen
Molecuulformule C9H18
IUPAC-naam non-1-een
Andere namen alfa-noneen
Molmassa 126,24 g/mol
SMILES
C=CCCCCCCC
CAS-nummer 124-11-8
PubChem 31285
Vergelijkbaar met 1-octeen,1-deceen
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H226 - H304 - H315 - H319 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P301+P310 - P305+P351+P338 - P331
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,73 g/cm³
Smeltpunt −81 °C
Kookpunt 147 °C
Dampdruk 7 Pa
Oplosbaarheid in water 0,0011 g/L
Slecht oplosbaar in water
Brekingsindex 1,416 (589 nm, 20 °C)
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde