1-naftol

chemische verbinding

1-naftol of α-naftol is een polyaromatische koolwaterstof met een typische geur. Het is een metaboliet van de insecticiden carbaryl en naftaleen en heeft bij volwassen mannen een testosteronverlagend effect.[1]

1-naftol
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 1-naftol
Algemeen
Molecuulformule C10H8O
IUPAC-naam 1-naftol
Andere namen 1-hydroxynaftaleen
Molmassa 144,17 g/mol
SMILES
Oc2cccc1ccccc12
InChI
1/C10H8O/c11-10-7-3-5-8- 4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
CAS-nummer 90-15-3
EG-nummer 201-969-4
PubChem 7005
Beschrijving Vaste stof met een kenmerkende geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
CorrosiefSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H302 - H312 - H315 - H318 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P280 - P305+P351+P338
Fysische eigenschappen
Smeltpunt 95-97 °C
Kookpunt 278-280 °C
Vlampunt 125 °C
Goed oplosbaar in benzeen, ethanol, di-ethylether
Slecht oplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Het is een isomeer van 2-naftol. Beide isomeren worden gebruikt als grondstof voor de synthese van een aantal azokleurstoffen.