1-chloorbutaan

chemische verbinding

1-chloorbutaan is een halogeenalkaan met als brutoformule C4H9Cl. Het is een kleurloze vloeistof met een scherpe geur.

1-chloorbutaan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 1-chloorbutaan
Algemeen
Molecuulformule C4H9Cl
IUPAC-naam 1-chloorbutaan
Andere namen n-butylchloride
Molmassa 92,57 g/mol
CAS-nummer 109-69-3
Beschrijving Kleurloze vloeistof met scherpe geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Ontvlambaar
Gevaar
H-zinnen H225
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210
Opslag Brandveilig en goed gesloten.
EG-Index-nummer 602-059-00-3
VN-nummer 1127
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,88 g/cm³
Smeltpunt −123 °C
Kookpunt 79 °C
Vlampunt −12 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 240 °C
Dampdruk 10.700 Pa
Oplosbaarheid in water 0,66 g/L
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Toxicologie en veiligheidBewerken

De stof ontleedt bij verhitting of bij verbranding met vorming van giftige en corrosieve dampen, onder andere waterstofchloride en fosgeen. Ze reageert traag met water met vorming van zoutzuur. 1-chloorbutaan reageert hevig met oxiderende stoffen en metalen in poedervorm, met kans op brand en ontploffing. De stof tast ook aluminium en een groot aantal kunststoffen aan.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken