1,3,5-trichloorbenzeen

chemische verbinding

1,3,5-trichloorbenzeen is een organische verbinding met als brutoformule C6H3Cl3. De stof komt voor als gele tot witte kristallen of poeder met een kenmerkende geur. Het is een van de drie isomeren van trichloorbenzeen.

1,3,5-trichloorbenzeen
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 1,3,5-trichloorbenzeen
Structuurformule van 1,3,5-trichloorbenzeen
Algemeen
Molecuulformule C6H3Cl3
IUPAC-naam 1,3,5-trichloorbenzeen
Andere namen sym-trichloorbenzeen
Molmassa 181,44702 g/mol
CAS-nummer 108-70-3
Beschrijving Witte tot gele kristallen of poeder
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H302 - H312 - H315 - H319 - H332 - H335 - H412
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P273 - P280 - P305+P351+P338
Opslag Gescheiden van sterk oxiderende stoffen. In een goed verluchte ruimte bewaren.
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit-geel
Smeltpunt 63 °C
Kookpunt 208 °C
Vlampunt 107 °C
Dampdruk 24 Pa
Oplosbaarheid in water 0,006 g/l
Slecht oplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Toxicologie en veiligheidBewerken

1,3,5-trichloorbenzeen ontleedt bij verbranding, met vorming van giftige en corrosieve dampen. Ze reageert met oxiderende stoffen.

De stof is irriterend voor de ogen en de luchtwegen.

Externe linksBewerken