ugl (uitgesproken als "uggel" of "uu-gee-el") is een verbastering van µg/l, dus microgram per liter. De Griekse kleine letter mu (μ), de aanduiding voor het voorvoegsel micro (voor een miljoenste deel), wordt in deze context vaak foutief als u gelezen of afgedrukt; wat resulteert in ug/l of zelfs ugl.

De term ugl wordt onder meer gebruikt door de politie om de hoeveelheid alcohol in de uitgeademde lucht van de bestuurder van een voertuig aan te geven. De gemeten waarde wordt gebruikt om te bepalen of een bestuurder te veel alcohol tot zich genomen heeft. In de Nederlandse wet is de grens bepaald op een alcoholgehalte van 220 µg/l in de adem of 0,5 gram alcohol per liter in het bloed (artikel 8, lid 2 van de Wegenverkeerswet). Voor de meeste mensen komt dit overeen met dik 2 glazen. Dit alcoholgehalte geldt voor alle bestuurders, niet alleen voor automobilisten. Voor een "beginnend bestuurder" geldt een grens van 88 µg/l in de adem of 0,2 g/l in het bloed (artikel 8, lid 3 van de Wegenverkeerswet). Dit komt voor de meeste mensen overeen met een enkel glas of niet eens dat.